Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Missie en Visie

Missie
Het 
EXAMENBUREAU SURINAME voorziet het Surinaams Onderwijs van betrouwbare en valide toetsen op Basis- VOJ- en VOS- niveau en faciliteert buitenlandse Examens.

Kerntaken
Het EXAMENBUREAU SURINAME heeft verschillende kerntaken:
  • Het ontwikkelen en vaststellen van betrouwbare en valide toetsen en examens alsmede beoordelingsvoorschriften voor het Gewoon Lager Onderwijs, het Meer Uitgebreid Lager Onderwijs en het Lager Beroeps Onderwijs;
  • Het aandragen van aandachtspunten voor beleid aan de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur op het gebied van continue evaluatie van het onderwijs, uit oogpunt van kwaliteitszorg bij onderwijsafsluiting.
  • Heeft een leidende rol in het erkenningproces van buitenlandse middelbare beroepsopleidingen.

Algemene doelen
Naast de kerntaken heeft het EXAMENBUREAU SURINAME enkele algemene doelen:
  • Het aanreiken van aandachtspunten voor beleid en wetgeving op het gebied van de kerntaken;
  • Het garanderen van een degelijke en verantwoorde afsluiting van het onderwijs door continue evaluatie van het Surinaams onderwijs, vanuit het oogpunt van kwaliteitszorg voor wat betreft examens en toetsen;
  • Het valide en betrouwbaar meten van (leer-) prestaties;
  • Het ondersteunen van organisaties en onderwijsgevenden met advies, training en cursussen op het gebied van toetsing en evaluatie.

Visie
Het 
EXAMENBUREAU SURINAME ontwikkelt zich tot een nationaal en internationaal erkende organisatie op het gebied van valide en betrouwbaar meten van (leer-) prestaties en is een professionele maatschappelijke dienstverlener.

Professioneel door continue toetsing van het werk op onafhankelijkheid en wetenschappelijke kwaliteit.

Maatschappelijk door het valide en betrouwbaar meten van (leer-)prestaties en zodoende de maatschappelijke waarde van diploma's te garanderen. Bovendien maatschappelijk door de betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken op het gebied van het onderwijs in brede zin.

Dienstverlener door aansluiting bij de onderwijsleerprocessen en de behoeften van docenten, scholen, individuen, overheden, bedrijven en andere organisaties.