Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Waarvoor ben je bij ons terecht

Op het Examenbureau is men terecht voor inlichtingen over:
 • Diverse examens
 • Het ontwikkelen van toetsen
 • De organisatie van examens
 • De selectie van leerlingen, particuliere en overige onderwijsinstituten

Het Examenbureau ontwikkelt de volgende toetsen en examens:
 • Voor GLO-5 de diagnostische toets.
  Het doel hiervan is om inzicht te verkrijgen in de vorderingen die elke leerling heeft gemaakt. Na dit verkregen inzicht is de leerkracht beter in staat om iedere leerling middels aanvullend onderwijs op het juiste niveau van klasse vijf te brengen.
 • Vanuit GLO-6: een selectieve toets voor verwijzing naar V.O.J: MULO en L.B.O.
 • De toets L.B.G.O.-4 of eindexamen L.B.G.O. (een aantal vakken)
 • De combinatietoets eindexamen MULO-4 en toelatingsexamen VWO, HAVO en NATIN. De verwijzing naar VWO, HAVO of NATIN is één jaar geldig.
 • Het is ook mogelijk om vanuit MULO-3 deel te nemen aan de selectieve toets om toegelaten te worden tot VWO/ HAVO.

Staatsexamens
Voor personen die:
 • Geen lessen op een officiële opleiding volgen
 • Om welke reden dan ook niet tot een bepaalde opleiding zijn toegelaten die van deze gelegenheid gebruik willen maken.
Personen die om welke redenen dan ook niet tot een bepaalde instelling zijn toegelaten, worden in de gelegenheid gesteld staatsexamens te maken. Zodoende kunnen ze alsnog tot de gewenste opleiding toegelaten worden of in het bezit komen van een diploma van een gewenste opleiding. Zij moeten evenwel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Het examenbureau organiseert jaarlijks de volgende staatsexamens:
 • Toelatingsexamen VWO / HAVO / NATIN
 • Eindexamen MULO
 • Eindexamen HAVO
 • Eindexamen VWO
Zij die aan één van deze examens wensen deel te nemen moeten zich persoonlijk opgeven op het Examenbureau.

Buitenlandse Examens
Onder ‘buitenlandse examens’ wordt in dit kader verstaan alle examens, waarvan niet alleen de opgaven in het buitenland (Nederland) worden opgesteld, maar waarvan ook de correctie van de door de kandidaten gemaakte werkstukken al of niet gedeeltelijk in dat land plaatstvindt. Lees meer

Particuliere examens
Particuliere examens die tot nu toe door het Minov worden erkend zijn:

1   IMKB (Stichting Instituut Midden- en Kleinbedrijf).

2   Stichting Suriname Hindi Parishad: alleen de Middelbare nivo’s.