Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Nieuws

Infoblad Staatsexamens

                                           Infoblad Staatsexamens


 

De aanmeldingsperiode van de diverse Staatsexamens voor het schooljaar 2018/2019 is opengesteld van 15 februari tot en met 29 maart 2019. Naast de reguliere aanmeldingsperiode is er een periode waarbij de kandidaten zich alsnog mogen aanmelden. Deze is van 01 april tot en met 15 april 2019. In deze periode is er een boete van 50% van het totaal te storten bedrag aan verbonden.

 

De tarieven zien er als volgt uit:

Staats eindexamen Vwo

SRD 50,-

per vak

Staats eindexamen Havo

SRD 40,-

per vak

Staats eindexamen Mulo

SRD 25,-

per vak

Staatsexamen Toelating Vwo/Havo/Natin

SRD 50,-

voor het hele pakket

 

De betaling geschiedt bij de Centrale Betaaldienst, Commissariaat Combe of Half Flora, Gebouw Openbare Werken of bij de Subbetaalmeester in de districten.

 

Voor de inschrijving dient de kandidaat naast het aanmeldingsformulier ook andere belangrijke documenten mee te nemen die vermeld staan op dit formulier. Het Examenbureau biedt de kandidaat ook de mogelijkheid om het aanmeldingsformulier vanaf 15 februari 2019 te downloaden via www.examenbureausuriname.com

 

 

Toelatingseisen:

 

Bij het Staatsexamen Eind mulo moet de kandidaat aan de volgende toelatingseisen voldoen:

- Leeftijd: tenminste 16 jaar oud zijn.

- In het bezit zijn van een Glo-getuigschrift of een daaraan door MinOWC gelijkgesteld getuigschrift.        Dit document op de dag van de inschrijving overleggen.

In het schooljaar 2018/2019 niet ingeschreven staan als leerling van een dagschool voor MULO.

- In het schooljaar 2018/2019 niet opgegeven zijn voor het schoolexamen “Eind Mulo” van het vond
  Mulo
.


 

Bij het Staatsexamen Toelating Vwo, Havo en Natin (VHN) moet de kandidaat aan de volgende  toelatingseisen voldoen:

- In het bezit zijn van een Mulo-diploma of rapport derde klas Mulo of een daaraan door MinOWC     
  gelijkgesteld document. Dit document op de dag van de inschrijving overleggen.


In het schooljaar 2018/2019 niet ingeschreven staan als leerling van een dagschool voor MULO.

- In het schooljaar 2018/2019 niet opgegeven zijn voor het schoolexamen “Eind Mulo” van het   
  Avond Mulo.


- Bewijzen kunnen overleggen dat voldoende maatregelen voor een degelijke voorbereiding voor het     
  examen zijn getroffen.


 

Bij het Staatsexamen Eind Havo moet de kandidaat aan de volgende toelatingseisen voldoen:

- Leeftijd: tenminste 16 jaar oud zijn.

- In het bezit zijn van een Mulo-diploma of een daaraan door het MinOWC. gelijkgesteld diploma. Dit 
  document op de dag van de inschrijving overleggen.


In het schooljaar 2018/2019 niet ingeschreven staan als leerling van een dagschool voor Havo.

- Bewijzen kunnen overleggen dat voldoende maatregelen voor een degelijke voorbereiding voor het
   examen zijn getroffen.


- Kandidaten die van de dagschool zijn afgewezen en niet meer ingeschreven staan op het Havo.

 

 

Bij het Staatsexamen Eind Vwo moet de kandidaat aan de volgende toelatingseisen voldoen:

-Leeftijd: tenminste 18 jaar oud zijn.

-In het bezit zijn van een Havo-diploma of een daaraan door het MinOWC gelijkgesteld diploma. Dit 
 document op de dag van de inschrijving overleggen.


In het schooljaar 2018/2019 niet ingeschreven staan als leerling van een dagschool voor VWO.

- Bewijzen kunnen overleggen dat voldoende maatregelen voor een degelijke voorbereiding voor het
   examen zijn getroffen.


- Kandidaten die van de dagschool zijn afgewezen en niet meer ingeschreven staan op het Vwo.

 

De kandidaat heeft de mogelijkheid om een volledig examen af te leggen alsook een deelexamen. De geldigheidsduur van de behaalde cijfers is 3 jaar. De kandidaat bepaalt zelf als hij/zij meedoet aan een deelexamen en/of volledig examen.

 

De Staatsexamens zijn conform het examenprogramma van de dagschool en de examens worden simultaan gemaakt met die van de dagschool. De examenprogramma’s van de verschillende niveaus zijn beschikbaar op het Examenbureau. De examenprogramma’s geven een overzicht van wat men moet kennen aan leerstof, wat men moet inleveren aan literatuurlijsten en scripties en andere zaken.