Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Wat zijn staatsexamens

Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur – Examenbureau organiseert jaarlijks diverse staatsexamens.
Deze zijn:
 1. De staatsexamens eind VWO, eind HAVO en eind MULO
 2. Het staatsexamen toelating VWO/HAVO/NATIN
De staatsexamens eind VWO, eind HAVO en eind MULO
Deze staatsexamens zijn bedoeld voor kandidaten die niet ingeschreven staan op een dagschool van hetzelfde type onderwijs. De kandidaten mogen ook niet van een lager onderwijstype zijn dan waarvoor zij zich zouden willen opgeven. (b.v. ingeschreven zijn op een havo-dagopl. en willen deelnemen aan het staats-eindex. voor het VWO). De cijfers behaald bij deze staatsexamen blijven drie (3) jaar geldig.
Sinds 2006 bestaat de mogelijkheid om de cijfers behaald bij het VWO- of HAVO- eindexamen van de dagschool 'mee te nemen' naar het Staatsexamen. Ook deze cijfers hebben dan een geldigheidsduur van drie (3) jaar.

A. De wijze van examineren:
 • Kandidaten mogen in alle vakken tegelijk examen afleggen (dus alle vakken in hetzelfde jaar). Alleen deze kandidaten kunnen in aanmerking komen voor het herexamen.
 • Kandidaten mogen een partieel examen (één of meer vakken) afleggen. Deze kandidaten komen niet in aanmerking voor een herexamen.
 • Kandidaten mogen een partieel aanvullend examen afleggen met de bedoeling het diploma te behalen als ze al eerder behaalde cijfers hebben laten staan. Deze kandidaten komen ook niet in aanmerking voor herexamen.
  N.B
  De laatst behaalde cijfers blijven drie jaar geldig.
  Zodra een vak wordt overgemaakt (nadat er reeds een cijfer behaald is), komt dit eerder cijfer te vervallen.

B. De structuur van het examen:
 • De examens worden in twee (2) zittingen afgenomen:
  • Een eerste zitting: altijd schriftelijk.
  • Een tweede zitting: kan schriftelijk zijn of mondeling. (zie punt C: de examenvakken)
 • De kandidaten van de eerste zitting van het staatsexamenen die van de dagschool maken resp. voor VWO, HAVO, MULO hetzelfde uniform examenwerk. Dit houdt dus in dat de examenprogramma's van het staatsexamen dezelfde zijn als die van de dagscholen.
 • De tweede zitting schriftelijk van het staatsexamen is tegelijk het herexamen van de dagscholen.
 • De tweede zitting mondeling van het staatsexamen wordt geëxamineerd aan de hand van literatuurlijsten (de talen) en scripties (de overige mondelinge vakken).
  N.B. Voor de diverse vakken zijn er op het Examenbureau examenprogramma's verkrijgbaar.

C. De examenvakken
Vakken:
Mondeling + Schriftelijk:
 • 1e zitting schriftelijk
 • 2e zitting mondeling
VAKKEN MULO HAVO VWO
Nederlands X X X
Engels X X X
Spaans X X X
Aardrijkskunde X X X
Geschiedenis X X X
Biologie X - -
 
Vakken:
2X Schriftelijk:
 • 1e zitting schriftelijk
 • 2e zitting mondeling
VAKKEN MULO HAVO VWO
Boekhouden/handelskennis X - -
Bedrijfsrekenen/Wiskunde A X - -
Wiskunde (MULO B/HAVO) X X
Wiskunde I - - X
Wiskunde II - - X
Wiskunde Q - - X
Natuurkunde X X X
Scheikunde - X X
Biologie - X X
Economie I / II - X X
Sociologie - - X
Tekenen X - -

E. Vrijstelling
Bij de vakken uit de 2e tabel (2x Schriftelijk) wordt steeds de volledige leerstof in twee zittingen getoetst. Kandidaten die bij de 1e zitting een zeven (7.0) of hoger hebben behaald, worden vrijgesteld van de 2e zitting. Het behaalde cijfer bij de 1e zitting wordt dan het eindcijfer (afgerond).

II. Het toelatingsexamen VWO / HAVO / NATIN
Het toelatingsexamen is een volledig schriftelijk examen, waarbij geen vrijstellingen gelden. De uitslag van dit examen vervalt na 1 jaar.
Kandidaten die tegelijk deelnemen aan zowel het Staatsexamen MULO als het Toelatingsexamen VWO/HAVO/NATIN leggen hetzelfde examen af, maar worden afzonderlijk beoordeeld. Indien kandidaten voor het Staatexamen Mulo eerder behaalde cijfers laten staan, zijn deze niet van toepassing voor het toelatingsexamen VWO/HAVO/NATIN.

Het vakkenpakket voor het toelatingsexamen VWO/HAVO/NATIN ziet er alsvolgt uit:
VAKKEN
1x schriftelijk
(geen vrijstellingen)
RICHTING
A B
Nederlands tekst X X
Engels X X
Spaans* X X
Wiskunde B - X
Natuurkunde - X
Boekhouden X -
Bedrijsrekenen X -
Technisch Inzicht** - X
*Spaans niet verplicht
**Mulodiploma of deelnemen aan het eindexamen Mulo

Geïnteresseerden:
Wil je deelnemen aan een van deze staatsexamens, dan kun je je opgeven op het Examenbureau aan de Jessrunstraat no. 13.

Dit kun je doen door het ophalen of downloaden van een aanmeldingsformulier dat elk jaar rond de periode midden februari t/m eind maart verstrekt wordt.

Het aanmeldingsformulier moet worden ingevuld en binnen de vastgestelde periode (midden februari t/m eind maart) worden ingeleverd op het Examenbureau.

Tegelijk met het ingevulde formulier moeten ook:
 • de literatuurlijsten (voor de talen) en de scripties (voor de overige mondelinge vakken)
 • een kwitantie voor betaald examengeld, te voldoen bij de Centrale Betaaldienst (C.B.D.) te Commissariaat Combé of Half Flora (gebouw OWT & B) of de sub Betaalmeesters in de districten
 • een officieel identiteitsbewijs  óf een recent bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister (uittreksel waarin de persoonsgegevens zijn vermeld)
 • laatste diploma of rapport (fotokopie + origineel overleggen).

De aanmeldingsperiode wordt met twee (2) weken verlengd voor laatkomers. Deze betalen dan wel een boete van 50% van het examen geld erbij.

Hierna is de aanmelding voor het lopende schooljaar niet meer mogelijk.

 

 

Het examen vindt tegelijk met de examens van de dagschool plaats.

De kandidaat moet zich op het examen altijd legitimeren. Bij de uitslag zullen cijferlijsten persoonlijk aan de kandidaten worden verstrekt .

Bij het examen bestaat er GEEN mogelijkheid tot inhalen.